Skip to main content
index.twig

BUF IT-drift

Dag- og Fritidstilbud

Bemærk: Pædagogisk IT (PIT) har skiftet navn til BUF IT-drift (BIT).

Supporten omfatter teknisk support (hardware og software), reparation og rådgivning ifm. indkøb af pædagogisk IT udstyr til brug af børn, unge og personale i Københavns Kommunes dag- og fritidstilbud. 

Som udgangspunkt er supporten gratis, men enkelte ydelser kan være behæftet med en udgift. Det gælder fx udskiftning af defekte kom/gå skærme, der er uden for garanti eller ved reparationer (se mere om reparationer nedenfor).

BUF IT-drift supporterer KUN it-udstyr, der er indkøbt gennem BUF IT-drift (tidligere PIT).

Udstyr, der er leveret af Koncern IT (fx administrative pc’er), supporteres af Koncern IT.

Bemærk, at netværksproblemer på ”Pædagogisk Net” skal fejlmeldes til Koncern IT på tlf.: 7080 8000 eller via Serviceportalen.

Sådan oprettes en supportsag:

Skriv en e-mail til: mail@pit-support.kk.dk.

For at vi kan give dig en hurtig og præcis service, skal du oplyse følgende:

  • Kontaktoplysninger på anmelder (Navn, e-mail og telefon)
  • Besøgsadresse
  • Udstyrets navn/type (BUF nr., KbhBarn/Aula skærm, printer mm.)
  • Beskrivelse af den fejl, I oplever
  • Eventuel fejlmeddelelse (beskrivelse eller skærmbillede som vedhæftet fil)
  • Særlige åbningstider, hvis relevant

Ved akut behov: Telefon: 33 66 72 82 (se åbningstider).

Reparation af PC'er og iPads:

Bestil reparation ved at skrive til mail@pit-support.kk.dk.

BIT sørger for afhentning og tilbagelevering af udstyr, der skal til reparation. Husk derfor kontaktinfo, præcis afhentningsadresse, samt at lægge udstyret klar til afhentning på institutions kontor.

Jeres institution afholder selv udgift til reparation, medmindre udstyret er under garanti. Bemærk, at garantien bortfalder i tilfælde af hærværk eller uhensigtsmæssig brug (fx tabs- og væskeskader). Batterier på bærbare PC’er, er der kun 1 års garanti på, da det betragtes som en sliddel.

BIT forbeholder sig ret til at afvise support af udstyr, pga. forældelse, eller andet, der umuliggør den automatiserede installation.

Husk at lave backup af eventuelle dokumenter og lign. hvis maskinen skal re-installeres; BIT installerer defekte maskiner via automatiserede rutiner, hvor data IKKE genskabes.

Reparation af printere:

For nogle modeller er der oprettet en serviceaftale. Se kontaktinfo på printer.

Installation af nye printere:

Ved installation af printere SKAL alle enheder, der skal tilgå printeren være til stede. Er der tablets, skal institutionen have adgang og passwords til hver tablet.