Skip to main content
index.twig

BUF IT-drift

Support snitflader

I forbindelse med ansættelsen får den administrative medarbejdere tildelt et brugernavn gennem Koncern IT.

Lederen modtager mail fra Koncern IT omkring medarbejderes brugerID. Lederen er ansvarlig for at printe mailen ud og udlevere det til medarbejderen, hvor der fremgår hvordan medarbejderen får sin adgangskode.

Medarbejder kan tilegne sig en personlig kode på hjemmesiden https://pwr.kk.dk/.

Har medarbejderen brug for support skal Koncern IT kontaktes.

Support af administrativ sikkerhedsfaktor (to-faktor) foretages foretages af Koncern IT.

Se flere informationer om administrativ sikkerhedsfaktor (to-faktor) her:

Administrative kodeord nulstilles selv på loginbilledet på administrativ computer eller på hjemmesiden https://pwr.kk.dk/, vha. brugerens personlige NemID / MitID.

Koncern IT nulstiller af sikkerhedsårsager som udgangspunkt ikke koder for administrative medarbejdere telefonisk eller ved personlig henvendelse. Har bruger ikke NemID / MitID, kan nærmeste leder nulstille en medarbejders kode via http://brugerstyring.kk.dk under punktet Nulstil adgangskode.

Se evt.:

Skolens KMD Elev administrator opretter nye medarbejdere i KMD Elev og tilknytter medarbejderen til skolen, således at brugeren får et Kommunalt IDP bruger (@undervisning.kk.dk eller @bu.kk.dk).

For at få en midlertidig adgangskode (OTP - One Time Password) til medarbejderen, skal skolens kontor oprette en sag i BUF IT-drifts sagssystem (NSP/Nilex) eller sende en mail til mail@pit-support.kk.dk.

BUF IT-drift sender derefter en midlertidig adgangskode retur til sagsanmelder. Denne kode skal medarbejderen skifte til en selvvalgt kode, første gang der logges på et fagsystem/O365/Aula. Derefter skal medarbejderen have sat ekstra sikkerhed (to-faktor) op med enten Microsoft Authenticator app, SMS Token eller bestille en fysisk Token på https://portal.bit.kk.dk/.

Medarbejderen kan nu logge ind i fagsystemer/O365/Aula med sin Kommunale IDP bruger, selvvalgte adgangskode samt to-faktor komponenten.

Se evt.:

Daginstitutionens KMD I2 administrator har ansvaret for korrekt opsætning i KMD I2. Support af KMD I2 foretages af Aula support

 1. Tjek i KMD I2 at din medarbejder har et flueben i ’Overføres til brugeradministration’
 2. Markér medarbejders fulde navn og kopier teksten (Ctrl+C)
 3. Send en bestilling fra en @kk.dk mail til mail@pit-support.kk.dk. Indsæt medarbejders fulde navn (Ctrl+V) og skriv institutionens navn i mailen

Bemærk: 

 • Brugeren skal have et flueben i feltet “Overfør til brugeradministrationen” 
 • Såfremt at du påfører fluebenet, skal du vente et døgn, før du sender mailen

Aula support:

 • Mail: aula@kk.dk
 • Tlf.: +45 30 89 54 80 (mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00)

Se evt.:

Support af pædagogisk sikkerhedsfaktor (to-faktor) foretages af BUF IT-drift.

Se evt.: 

Når medarbejderen har en to-faktor godkendelse med Microsoft Authenticator app eller en token, kan medarbejderen selv skifte adgangskode via Microsofts selvbetjeningsløsning på https://portal.office.com/.

Har medarbejderen ikke en to-faktor godkendelse, opretter skolens kontor/institutionens ledelse en sag om nulstilling af adgangskode hos BUF IT-drift på mail@pit-support.kk.dk.

Bemærk: Forespørgsel om nulstilling af kodeord skal sendes fra en @kk.dk, en @undervisning.kk.dk eller en @bu.kk.dk mail. 

Se evt.: 

Kodeordet skiftes lokalt på skolen af de personer, som skolen har udpeget til nulstilling. 

Kodeordet skiftes via webservicen som man kan tilgå via https://www.bit.kk.dk, klik på Portal øverst højre hjørne. Kræver login med @undervisning.kk.dk samt rettigheder. 

Skolens ledelse kan anmode om at få ændret de personer der har rettigheder til at nulstille kodeord. Anmodningen skal sendes til BUF IT-drift på mail@pit-support.kk.dk.

I mailen skal fremgå: 

 • Navn
 • Skole
 • Bruger ID brugernavn@undervisning.kk.dk

Brugernavn kan oplyses ved indlogning, samt kodeord nulstilles på https://mit.uni-login.dk.

Man kan logge ind vha. enten UNI-login eller privat NEM-ID / MITID.

Support af Aula varetages lokalt på skolen eller i daginstitutionen af de personer, som er udpeget som Aula superbrugere.

Support af Aula og opsætningen af to-faktor login for ledelse og Aula superbrugere/administratorer foretages af Aula support.

Aula support:

 • Mail: aula@kk.dk
 • Tlf.: +45 30 89 54 80 (mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00)

Support af Aula varetages lokalt på skolen af lærer eller de personer, som er udpeget som Aula superbrugere.

Support af Aula varetages lokalt på skolen eller i daginstitutionen af de personer, som er udpeget som Aula superbrugere.

Support af opsætningen af to-faktor login for ledelse og Aula superbrugere/administratorer foretages af Aula support.

Videoguides til opsætning af login på Aula findes på https://www.bit.kk.dk/aula (medarbejdere på skoler) og https://www.bit.kk.dk/login-inst (medarbejdere i daginstitutioner).

Aula support:

 • Mail: aula@kk.dk
 • Tlf.: +45 30 89 54 80 (mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00)

Se evt.: 

Aula Komme / Gå skærme og Aula infoskærme, bestilles ved at sende mail fra @kk.dk mail til BUF IT-drift mail@pit-support.kk.dk.

Mail skal indeholde flg. oplysninger: 

 • Antal skærme
 • Matrikler
 • Kontaktperson (navn, tlf. og mail)

 

Support af Aula Komme / Gå skærme og Aula infoskærme, som er BUF mærket foretages af BUF IT-drift.

Supportanmodning foretages vha. Nilex Selfservice eller ved mail til mail@pit-support.kk.dk.

Nedtagning eller flytning af Aula Komme / Gå skærme og Aula infoskærme, som er BUF mærket foretages af BUF IT-drift.

Supportanmodning foretages vha. Nilex Selfservice eller ved mail til mail@pit-support.kk.dk.

Support af administrative computere foretages af Koncern IT.

Bemærk: Administrative computere er dymomærket med PC-navn og Københavns kommunes logo med tre tårne.

Support af pædagogiske computere, som er BUF mærket foretages af BUF IT-drift. 

Supportanmodning foretages vha. Nilex Selfservice eller ved mail til mail@pit-support.kk.dk.

Bemærk: Pædagogiske computere er laserindgraveret med BUF- og serie-nummer, samt Københavns kommunes logo med tre tårne.

Private computere supporteres som udgangspunkt ikke af hverken BUF IT-drift eller Koncern IT, medmindre der er tale om support på specifikke services, som fx Office 365, Aula login mm. 

Du skal selv kontakte forretningen hvor du har købt din private computer og få hjælp hos dem.

Pædagogiske medarbejdere, der har fået udleveret en standard computer, foretages af BUF IT-drift. 

Supportanmodning foretages vha. Nilex Selfservice eller ved mail til mail@pit-support.kk.dk.

Se evt.:

Hvis man har en medarbejdercomputer med egenbetaling, skal den fejlmeldes hos vores leverandør, ADmire.  

Det samme gælder hvis ens leasingperiode er udløbet og man ikke har modtaget tilbud om frikøb/returnering.  

ADmire:

Hvis der er problemer med løntræk af de månedlige leasingydelser kontaktes BUF IT-drift.

Se venligst pkt. 2 Aula.

Administrative iPads og mobiltelefoner supporteres af Koncern IT, dog kun InTune - Mobile Device Management (MDM), hvilket omfatter arbejdsrelaterede apps (fx Outlook app), samt den værdidata, som forefindes i disse apps, herunder fjernsikring af værdidata på mistede devices.

Du kan finde flere vejledninger på http://mobil.kk.dk (kræver administrativt login).

BUF IT-drift og Koncern IT har ikke mulighed for at sende administrative iPads eller mobiltelefoner til reparation.

Se evt.:

Pædagogiske iPads supporteres af BUF IT-drift, herunder reparation og software distribution.

Forudsætning for software distribution er dog, at den Pædagogiske iPad er indrullet i BUF IT-drifts Intune system.
Supportanmodning foretages vha. Nilex Selfservice eller ved mail til mail@pit-support.kk.dk.

Apps releaterede spørgsmål, som ikke omhandler ditribution af dem til Intune iPads, skal rettes til leverandøren af App'en. 

Bemærk dog, at Apps skal være godkendt før de må installeres, upåagtet af om App'en installeres lokalt på skolen eller institutionen eller vha. Intunes.

Private iPads og mobiltelefoner supporteres som udgangspunkt ikke af hverken BUF IT-drift eller Koncern IT, medmindre der er tale om support på specifikke services, som fx Office 365, Aula login mm.

Du skal selv kontakte forretningen hvor du har købt din private iPad eller mobiltelefon og få hjælp hos dem.

Fysiske fejl på printer:

Fysiske fejl på printer supporteres af leverandør.
Slå printer op på http://print.kk.dk og åbn Menu > Fejlmeld for at finde leverandøroplysninger.

Kan ikke printe:
Kan du eller dine kolleger ikke printe kontakt venligst Koncern IT.

Installation og generel support af pædagogiske printere foretages af BUF IT-drift.

Dette er også gældende, hvis printeren er placeret på en skole eller institution, som får netværk af Koncern IT.

Supportanmodning foretages vha. Nilex Selfservice eller ved mail til mail@pit-support.kk.dk.

Se evt. label på printer eller kontakt leverandør.
Slå printer op på http://print.kk.dk og åbn Menu > Bestil toner for at finde leverandøroplysninger.

HP printere (daginstitution og skoler):

Toner bestilles gennem Kvantum (Lyreco).

Kvantum varekatalog: "Tonere og blækpatroner".

Hvis man ikke kan finde den rette toner i kataloget, skal der laves en fritekstbestilling (husk printermodel).

 

Konica Minolta (daginstitutioner):

Toner bestilles gennem Kvantum (Lyreco).

Kvantum varekatalog: "Tonere og blækpatroner".

Hvis man ikke kan finde den rette toner i kataloget, skal der laves en fritekstbestilling (husk printermodel).

 

Lexmark (daginstitutioner):

Toner bestilles gennem Kvantum (Atea).

Kvantum varekatalog: "Tonere og blækpatroner".

Hvis man ikke kan finde den rette toner i kataloget, skal der laves en fritekstbestilling (husk printermodel).

 

Konica Minolta/Lexmark (skoler):

Toner bestilles automatisk gennem server, som BUF IT-drift administrerer. Såfremt tonerbestilling ikke foretages automatisk, kontakt venligst BUF IT-drift.

Supportanmodning foretages vha. Nilex Selfservice eller ved mail til mail@pit-support.kk.dk.

Skolen bedes ved akut behov kontakte Konica Minolta på tlf.: +45 70 11 03 33, hvor de kan bestille over telefonen. Hav venligst Service Item number eller Serienummer klar.

 

Ricoh printere (daginstitutioner):

Toner bestilles gennem Kvantum (Lyreco).

Kvantum varekatalog: "Tonere og blækpatroner".

Hvis man ikke kan finde den rette toner i kataloget, skal der laves en fritekstbestilling (husk printermodel).

 

Ricoh printere (skoler):

Toner bestilles automatisk gennem server, som BUF IT-drift administrerer. Såfremt tonerbestilling ikke foretages automatisk, kontakt venligst BUF IT-drift.

Supportanmodning foretages vha. Nilex Selfservice eller ved mail til mail@pit-support.kk.dk.

Skolen bedes ved akut toner behov kontakte Ricoh på tlf.: +45 43 66 69 40, hvor de kan bestille over telefonen. Hav venligst Serienummer klar.

 

Bemærk:

 • Bestilling af toner skal foregå via kvantum, SKI aftale 50.40.02, Leverandør: Atea eller Lyreco.

 

Sikr jer der et fungerende udtag til administrativt netværk i det nye lokale.


Kontakt leverandør og bestil flytning af printer.
Slå printer op på http://print.kk.dk og åbn Menu > Fejlmeld for at finde leverandøroplysninger.

Leverandør kontakter Koncern IT efter flytning, som sørger for evt. rekonfiguration for at virke, samt placeringsopdatering.

Flytning af printere skal foretages i henhold til den Service aftale, som der foreligger på den pågældende printer. Det kan betyde, at man skal kontakte leverandøren (fx Konica Minolta) for korrekt flytning af printeren. 

Kontakt gerne BUF IT-drift inden flytning af printer for vejledning om hvordan flytningen skal foretages korrekt. 

Når den pædagogiske printer er flyttet, skal der tages kontakt til BUF IT-drift, således at printeren kan blive korrekt tilsluttet netværket og evt. opdatering af printerplacering. 

Supportanmodning foretages vha. Nilex Selfservice eller ved mail til mail@pit-support.kk.dk.

Al support på skolernes netværk samt KKFO’er, beliggende på skolernes matrikel, sker gennem BUF IT-drift. Dette gælder også de institutioner der får leveret netværk gennem BUF IT-drift.

 

Bemærk:

 • Netværks SSID: "BIT_HotspotXX", hvor XX erstattes af det årstal, hvor det er blevet aktiveret (fx "BIT_Hotspot21")
 • At koden til det trådløse netværks SSID "BIT_HotspotXX" opdateres en gang årligt og annonceres ved Ugepakke besked
   

Netværket på 0-6 års området leveres af Koncern IT, har du problemer med at tilgå netværket/internet skal du kontakte Koncern IT.

 

Bemærk:

 • Netværks SSID: "paedagogisk-net"
   

Såfremt den selvejende daginstitution ikke modtager internet fra hverken BUF IT-drift (netværks SSID: "BIT_HotspotXX") eller Koncern IT (netværks SSID: "paedagogisk-net"), bedes I kontakte den leverandør, som I modtager internet fra.

Administrativt Office 365 og administrativt Teams supporteres af Koncern IT.

Support af forældre, elever og medarbejdere foretages lokalt på skolen eller institutionen.

Support af Aula for ledelse og Aula superbrugere/administratorer foretages af Aula support.

Aula support:

 • Mail: aula@kk.dk
 • Tlf.: +45 30 89 54 80 (mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00)

Support af Meebook foretages lokalt på skolen. 

Ledelse og superbruger kan kontakte Meebook support på tlf. +45 71 96 36 70 (mandag - fredag kl. 8.30 - 16.00) eller på mail kbhsuperbruger@meebook.com.

Se evt.:

Support af Cicero bibliotekssystem på KK folkeskoler, herunder bruger- og materialeoprettelse foretages af BUF IT-drift.

Supportanmodning foretages vha. Nilex Selfservice eller ved mail til mail@pit-support.kk.dk.

Indkøb af pædagogiske it-udstyr skal ske gennem Kvantum via kataloget: 

"buf it katalog (buf it-drift)" for sikring af overholdelse af indkøb via retmæssige indkøbsaftaler.  

BUF IT-drift yder dog kun support på det it-udstyr, der er købt gennem kataloget "buf it katalog (buf it-drift)".

Selvejende institutioner er undtaget for indkøb via kvantum og kan sende bestillinger via mail til BUF IT-drift mail@pit-support.kk.dk, såfremt at de ikke har adgang til Kvantum.

BUF IT-drift yder dog kun support på udstyr, som er købt via BUF IT-drift.

Administrative computere:

Bestilling af administrative computere via Service Portalen (KIT):
https://kkokf.service-now.com/serviceportal/?id=frontpage

Klik på Bestillinger > IT-udstyr > Computer

 

Administrative iPads:

Bestilling af administrative iPad sker via Kvantum.

Bestilling af  mobiltelefon, simkort og abonnement foretages ved at skrive til arc@buf.kk.dk.

Se flere informationer om bestilling her:

Skolerne får løbende udskiftet deres kopimaskiner/printere gennem BUF IT-drift på baggrund af en behovsanalyse.

Skolerne kan kontakte vores samarbejdspartner IKR, såfremt der opstået et behov for en ekstra kopimaskine/printer, fx i forbindelse med renovering, nybyg mv.

Det er i sidste ende BUF IT-drift der beslutter om kopimaskinen/printeren skal anskaffes.

Dagtilbud anskaffer via Kvantum (selvejende institutioner undtaget) og kan kontakte BUF IT-drift for vejledning ifm. indkøb, så der sikres køb af korrekt udstyr.

Indkøb af administrativ printer sker gennem Kvantum.

Hvis du er i tvivl så kontakt Kvantum indkøbssupport.

Indkøb af perifert udstyr sker gennem Kvantum eller Service Portalen (KIT).

https://kkokf.service-now.com/serviceportal/?id=frontpage

Hvis du er i tvivl så kontakt Kvantum indkøbssupport eller Koncern IT.

Indkøb af perifert udstyr sker gennem Kvantum.

Hvis du er i tvivl så kontakt Kvantum indkøbssupport.

Se venligst pkt. 2 Aula.

Kontakt BUF IT-drift for bortskaffelse af pædagogiske computere og iPads.

Supportanmodning foretages vha. Nilex Selfservice eller ved mail til mail@pit-support.kk.dk.

Husk at notere kontaktoplysninger på lokal person ved oprettelse, herunder:

 • Navn
 • Email
 • Tlf.

Afbestil administrative computere via Afbestilling på Serviceportalen.
Findes en PC ikke længere i Serviceportalen bestil afhentning via Øvrige bestillinger på Serviceportalen, så sørger Koncern IT for skrotning

Se evt.:

 

BUF ejer selv mobiltelefoner og iPads og står dermed for skrotning, dog er bruger selv ansvarlig for afinstallering af InTune (MDM) inden mobiltelefonen eller iPadden skrottes.

Se vejledning for afinstallation af Intune på http://mobil.kk.dk (kræver administrativt login) og kontakt Koncern IT, såfremt at der er behov for support.

Se evt.:

    Vejledninger: http://mobil.kk.dk (kræver administrativt login)

Perifert IT-udstyr kan bortskaffes lokalt på skolen eller institutionen vha. den almindelige dagrenovation.

Kontakt evt. lokal Teknisk Ejendomsleder eller Gårdmand.

Andet elektrisk udstyr, fx microbølgeovn, el-kedel mv., kan bortskaffes lokalt på skolen eller institutionen vha. den almindelige dagrenovation.

Kontakt evt. lokal Teknisk Ejendomsleder eller Gårdmand.

Adresse: Gyldenløvesgade 15, 6. sal, 1600 København V (ikke åbent for personligt henvendelse)

Nilex Selfservice: http://2.109.103.212/ eller link på forsiden af https://bit.kk.dk (kun fra skolernes netværk)

E-mail: mail@pit-support.kk.dk

Telefon: +45 33 66 72 82 (Mandag - torsdag kl. 08.00 - 16.00, fredag kl. 8.00 - 15.00.)

WEB: https://bit.kk.dk

Adresse: Borups Allé 177, 2400 København NV

Telefon: +45 70 80 80 00

Serviceportalen: https://kkokf.service-now.com/serviceportal/?id=frontpage (kræver administrativt login)

WEB: https://koncernit.kk.dk/

 

E-mail: indkoebssupport@okf.kk.dk
Telefon: +45 33 66 61 00 (tast 2)

Support af Aula for ledelse og Aula superbrugere/administratorer.
E-mail: aula@kk.dk
Telefon: +45 30 89 54 80 (mandag - fredag kl. 9.00 - 15.00)

KMD Elev Support: +45 44 60 21 89
KMD I2 Support: KMDI2-support@kk.dk

WEB: https://learn.meebook.com/findhjaelp

Support for ledelse og superbrugere:
E-mail: kbhsuperbruger@meebook.com
Telefon: +45 71 96 36 70 (mandag - fredag kl. 8.30 - 16.00)  

Rambøll sprogvurdering, Topi, dialog, fokuspunkter og overlevering.
E-mail: hjernenhjertet@ramboll.com
Telefon: +45 51 61 79 43 (mandag - fredag kl. 8.30 - 16.00)

E-mail: mail@ikrcg.com
Telefon: +45 88 27 63 33

WEB: https://yod.dk/kk
E-mail: support@admire.dk
Telefon: +45 70 22 36 09
 

Adresse: Fagligt Center, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, 1600 København V, Att. BUF Akademi
WEB: https://online3.safetynet.dk/KoebenhavnsKommune/FrontPlanner/Catalog.aspx
E-mail: akademi@buf.kk.dk
Telefon: +45 33 66 41 99 (mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.30 - 15.00)