Skip to main content
index.twig

BUF IT-drift

Om BUF IT-drift

BUF IT-drift (BIT) har til formål at sikre drift, support og udvikling af skolernes og daginstitutionernes pædagogiske it.

Kort sag en vugge-til-grav service, hvilket betyder, at BIT varetager den pædagogiske it-support i hele dens livscyklus. Det gælder anskaffelser, udrulning, vedligeholdelse, bortskaffelse og alt det, som ligger ind imellem.

Foruden den hardware der anvendes i undervisnings- og læringssammenhænge, drifter BIT det pædagogiske netværk på skolerne, dagligt anvendes af ca. 39.000 elever samt ca. 4.500 pædagogiske medarbejdere. 

BITs samlede ydelser består af en række fællesydelser og bestillingsydelser samt understøttende tekniske og administrative opgaver. 

BITs samlede ydelser kan deles op i tre områder:

  • Support og service
  • Logistik og forsyning
  • Indkøb
 

Support og service er hjertet i hele BITs operation og her designes, testes, overvåges og udrulles alle services.

     
 

Logistik og forsyning er måske den afdeling, der leverer de mest synlige supportydelser. Her mærkes, registreres og pakkes alt udstyr, som skoler og daginstitutioner omsætter til en pædagogisk praksis med it.

     
 

Indkøb rådgiver og hjælper skoler og institutioner med indkøb af standard IT udstyr.